fbpx

Neurologia dziecięca

Zaburzenia neurologiczne niestety często dotykają dzieci. Choroby związane z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) mogą być nabyte lub wrodzone. U pacjentów, u których schorzenie wystąpiło okołoporodowo bardzo ważne jest jak najszybsze wykrycie problemu i rozpoczęcie leczenia. W przypadku zaburzeń pojawiających się u dzieci w trakcie życia (wypadki, uszkodzenia rdzenia, zapalenie mózgu, udar) należy jak najszybciej wprowadzić rehabilitację i mobilizować OUN do pracy. Na szczęście mózg dzieci szybciej się regeneruje, dlatego tak ważne jest żeby szybko i intensywnie zacząć rehabilitację.

My zajmujemy się takimi schorzeniami jak:

  • Mózgowe Porażenie Dziecięce
  • Zaburzenia neuro-rozwojowe
  • Przepukliny oponowo-rdzeniowe
  • Udary mózgu i rdzenia kręgowego
  • Choroby nerwowo-mięśniowe
  • Wady genetyczne
  • Urazy rdzenia kręgowego
  • Polineuropatie
  • Zaburzenia psychosomatyczne