fbpx

Onkologia dziecięca

Nowotwory niestety coraz częściej pojawiają się w naszym społeczeństwie i dotykają również dzieci. Jest to choroba, która ma ogromny wpływ na organizm człowieka. Bardzo często dzieci w trakcie, czy po ukończeniu leczenia potrzebują wsparcia również motorycznego. Naszym celem jest pomagać takim młodym osobom pokonać chorobę i powrócić do pełnej sprawności.

My zajmujemy się:

  • Fizjoterapią po guzach mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego
  • Fizjoterapią po amputacjach kończyn
  • Utrzymaniem oraz poprawą sprawności motorycznej podczas i po chorobie